Subnavigatie

Plan van aanpak naar een gebiedsplan Groote Veenpolder

Het gebied Groote Veenpolder (Zuidoost Fryslân) ligt in een veenweidegebied. In dit gebied komen een flink aantal ingrijpende opgaven bij elkaar. Denk aan veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot. Samen met Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, de landbouw, natuurorganisaties en de gemeente Weststellingwerf hebben wij samen gewerkt aan een plan van aanpak naar een gebiedsplan Groote Veenpolder.

We hebben een proces doorlopen met onder meer werkbijeenkomsten met gebiedspartijen. Deze hadden vooral tot doel om grip te krijgen op de inhoud en context van de opgaven. Er is voor deze bijeenkomsten gekozen omdat de thema’s om verdieping vroegen. Op deze manier is een gezamenlijk beeld van de opgaven ontstaan. Ondanks het feit dat we nog veel niet weten, heeft het proces bijgedragen aan inzicht in vragen over wat er op het gebied afkomt en wat dit kan betekenen.

Als basis voor de bijeenkomsten hebben we factsheets en gespreksnotities gemaakt en deze vantevoren met alle deelnemers gedeeld. Hierin hebben we bondig de beoogde doelen van de overheid en de betekenis daarvan voor de gewenste situatie beschreven.

Tussen de bijeenkomsten door vond afstemming plaats, om inhoud te verhelderen, het gekozen proces te verduidelijken en waar nodig verdieping op thema’s met elkaar te hebben.

Wij hebben als onafhankelijke partij het proces begeleid naar het plan van aanpak en deze geschreven.

Terug naar overzicht