Subnavigatie

Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer, zoveel meer dan een dijk

De afgelopen maanden hebben wij intensief samengewerkt met de partners van 1Dyk aan het gebiedsdocument Koehool-Lauwersmeer. Wat begon als vraag om het gebiedsproces te begeleiden rondom de dijkversterking tussen Koehool en Lauwersmeer, mondde uit in het ontwikkelen van een gezamenlijk beeld voor het gebied breder dan de dijk.

Wetterskip Fryslân heeft de opdracht om vanuit het  Hoogwaterbeschermingsprogramma de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer te versterken. Rijkswaterstaat wil met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) de ecologische randen van het Wad vergroten en verzachten. Het Fries Programma Waddenkust heeft als doel om er voor te zorgen dat het gebied een maatschappelijke en economische plus krijgt, die recht doet aan de ambities rondom Brede Welvaart, waarbij Provincie Fryslân en gemeenten Waadhoeke & gemeente Noardeast-Fryslân trekker zijn. Daarnaast hebben gebiedspartners als LTO Noord en It Fryske Gea als vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties, een belangrijke rol als het gaat om het waarborgen van de unieke waarden van het agrarisch landschap en de natuur langs de kust. Om die reden is voor de ontwikkeling van dit gebied integraal samengewerkt aan ambities en plannen voor de toekomst.

Met het gebiedsproces Koehool-Lauwersmeer hebben we samengewerkt aan een beeld voor dit gebied rondom de dijk met als uitgangspunten “Dijk versterkt, randen verzacht, gebied verrijkt.” Er spelen veel verschillende opgaven in het gebied en met elkaar hebben we gezocht waar de ruimte en potentie zit zodat gedragen keuzes kunnen worden gemaakt. Welke grote lijnen en opgaven spelen in dit gebied? Welke kansen zien we met elkaar en hoe kunnen deze een vervolg krijgen in het gebiedsproces?

Cartoonist Reinout Krajenbrink heeft de grote lijnen, opgaven en kansen omgezet tot een mooie illustratie voor dit gebied.

Terug naar overzicht