Subnavigatie

Boer Burger natuur Drenthe: samen aan de slag

In het programma Boer Burger Natuur Drenthe werken allerlei partijen uit landbouw, natuur en landschap samen aan het versterken van natuurinclusieve landbouw in de provincie Drenthe. LTO Noord, DAJK, Agrarische Natuur Drenthe, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe.

Met elkaar maken ze zich sterk voor het herstellen en versterken van de biodiversiteit. Er wordt gewerkt aan gebiedsgerichte samenwerking, aan nieuwe verdienmodellen, het ontwikkelen en delen van kennis en het daadwerkelijk belonen van duurzaam boeren. Jaap Jepma is er vanuit Noordtij bij betrokken als procesbegeleider. Juist in zo’n proces waarin de belangen en wensen kunnen verschillen, de routes naar de toekomst soms uiteen kunnen lopen en er verschillend wordt gedacht over wat de beste oplossing is, is het belangrijk om samen te werken aan verbondenheid en goede relaties. Op die manier kunnen wij bijdragen aan een zorgvuldig en respectvol proces.

Meer weten? Klik hier 

 

Terug naar overzicht