Subnavigatie

Participatiekader voor Midden-Groningen

De gemeente heeft de ambitie om van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie te gaan en wil graag een grote groep inwoners stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving.

Leven er ideeën voor de wijk of buurt? Dan kan de gemeente hen daarbij ondersteunen om het uit te voeren. Dit alles vraagt om een beleidskader participatie. Daarmee kan de gemeente bestuurlijk, politiek en ambtelijk eenduidig en helder uitdragen wat participatie voor de gemeente betekent en welke randvoorwaarden nodig zijn voor participatie door inwoners, bedrijfsleven en specifiekere doelgroepen zoals jongeren.

Wij helpen de gemeente met het ontwikkelen van een beleidskader participatie passend bij deze gemeente.

Terug naar overzicht