Subnavigatie

Werken aan herkenbaarheid en zichtbaarheid voor het Investeringskader Waddengebied

Het Waddengebied is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. Dit natuurlijke getijdenstysteem is zelfs zo bijzonder dat het in 2009 officieel de status van UNESCO Werelderfgoed kreeg. Onder andere vanuit die gedachte heeft Nederland een belangrijke taak om het gebied en haar unieke natuurwaarden te behouden en beschermen.

Een van de middelen om dat te doen is met het Waddenfonds, dat sinds 2012 onder de verantwoordelijkheid van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen valt. Ook zij hechten veel waarde een duurzame versterking van het Waddengebied en zijn daarin dus direct medeverantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van dit prachtige gebied. Om daar een extra impuls aan te geven en te zorgen voor een robuust ecologisch systeem in combinatie met duurzame economische ontwikkelingen is in 2016 het Investeringskader Waddengebied (IKW) 2016-2026 uitgewerkt. Vanuit dit kader zetten de provincies in op gebiedsontwikkelingen die 1) bijdragen aan het versterken en optimaal beleven van de fysieke en ecologische eigenschappen van het Waddengebied en 2) ruimte bieden voor sociaal- economische ontwikkeling en aan wonen, werken, recreëren en innoveren.

Uit een officiële evaluatie in 2020 blijkt dat de provincies met het IKW en het Waddenfonds dit sinds 2016 goed oppakken. Wel blijkt dat er tot nu toe weinig is gecommuniceerd over het IKW en de onderliggende projecten en dat het voor initiatiefnemers in het Waddengebied niet altijd duidelijk is hoe de hazen lopen. Zij weten niet goed hoe zij aanspraak maken op de gelden en ondersteuning uit het IKW en hoe de besluitvorming plaats vindt. Vanuit die gedachten biedt collega Daan Borjeson inmiddels sinds 2021 strategisch communicatieadvies en -ondersteuning die bijdraagt aan het herkenbaar en overzichtelijk in beeld brengen van het IKW in algemeen, haar werkwijze en haar bijdragen aan projecten.

Zo heeft hij een nieuwe website ontwikkeld, ondersteunt hij het IKW in de communicatie naar buiten toe en heeft hij in maart van dit jaar een digitaal magazine opgeleverd over de verschillende projecten die vanuit het IKW financieel ondersteunt zijn en worden. Daan: “Voor mij is het een geweldige uitdaging om de zichtbaarheid en herkenbaarheid  van het IKW te vergroten. Daar komt bij dat ik het zeer belangrijk vindt dat het Waddengebied niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons een prachtig gebied blijft om te wonen, te werken, te recreëren en bovenal te genieten van de prachtige natuur. Het IKW draagt daar in mijn ogen in belangrijke mate aan bij.”

Benieuwd naar de projecten die vanuit het IKW worden ondersteunt? Blader dan eens door het door Daan ontwikkelde digitale magazine.

 

Terug naar overzicht