Subnavigatie

Communicatie rond het Fochteloƫrveen

Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Ze geven de natuur in Nederland de ruimte en beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Zo dragen ze er aan bij dat de natuur in Nederland behouden blijft voor nu en in de toekomst.

Een van de gebieden die zij beheren is het Fochteloërveen nabij Veenhuizen. Dit van oorsprong kletsnatte hoogveengebied is de plek voor bijzondere soorten zoals de kraanvogel, het paapje, de roodborsttapuit en het veenhooibeestje. Op dit moment dreigt dit unieke natuurgebied verloren te gaan. Stikstof, klimaatverandering en verstoring zetten de natuur in dit gebied onder hoge druk en dragen er aan bij dat het gebied dreigt te verdrogen. Er is snel actie nodig om te voorkomen dat dit gebied en alle bijzondere soorten die er leven verdwijnen.

Vandaar dat Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de provincies Fryslân en Drenthe, de gemeenten en de waterschappen samen aan de slag zijn om de natuur in het gebied te herstellen. De grootste opgave zit hem daarbij in het herstellen van de kades die het regenwater in het gebied vasthouden.

Vanuit deze opgave werkt collega Daan Borjeson aan het ondersteunen en vorm geven van de communicatie met de omgeving. De herstelwerkzaamheden hebben een behoorlijke impact en heldere en duidelijke communicatie is nodig om te zorgen dat de omgeving begrijpt waarom bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd.

Middelen die hiervoor worden ingezet zijn een live video uitzending vanuit een studio met de omgeving, verschillende filmpjes over de werkzaamheden en gangbare communicatie via berichten via de landelijke gebiedswebsite van Natuurmonumenten en de regionale nieuwsbrief Veenflits (wilt u deze ook ontvangen klik hier).

Het komend jaar blijft Daan ondersteuning en begeleiding bieden.

Meer informatie over de natuurherstelwerkzaamheden tref je hier of kijk hier de live uitzending terug:

 

  
 

Terug naar overzicht