Martin Kamminga

Martin Kamminga (1996) is student International Business Management aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Aansluitend op zijn specialisatie International Sustainability Management is Martin sinds 1 april 2019 bezig met zijn afstudeeropdracht bij Noordtij.

Zijn opdracht is een onderzoek naar de manier waarop communicatie een onderscheidende rol kan spelen in de acquisitie van circulaire (inter)nationale bedrijven. De nadruk ligt daarin op groene chemie: één van de meest kansrijke sectoren in het Noorden met de potentie om zich te ontwikkelen tot een innovatieve, duurzame en circulaire branche die er Europees toe doet. 

Contact opnemen met Martin