Gerjanne Hoekstra

Gerjanne Hoekstra (1991) is communicatieadviseur en onderzoeker bij Noordtij. Sinds 2019 versterkt ze het team.

Gerjanne is na haar studie aan de slag gegaan als onderzoeker. In die rol bekijkt ze maatschappelijke ontwikkelingen op een wetenschappelijke manier. Soms is dat nodig, maar een andere keer is een meer praktische aanpak gewenst. Gerjanne kan daar goed tussen schakelen. Bij Noordtij zet Gerjanne zich ook graag in als procesbegeleider en communicatieadviseur. Zo is ze een spin in het web. Wat betreft thema's is er een brede interesse en leergierigheid. Ze is goed bekend met thema's als leefbaarheid, bevolkingsontwikkelingen, duurzaamheid en zorg. Er is altijd ruimte voor een uitstap(je) naar andere 'onbekende' thema's. Dat geeft energie! Een creatieve aanpak met oog voor de menselijke maat past bij haar. 

Neem contact op met Gerjanne