Subnavigatie

Procesbegeleiding Lokaal Woonakkoord

De Gemeente Harlingen en woningcorporatie De Bouwvereniging werken aan de realisatie van een Lokaal Woonakkoord. Ook de Huurdersvereniging Harlingen is daarvoor van meet af aan betrokken. Harlingen loopt hiermee vooruit op de nieuwe Woningwet. Het Woonakkoord is dan ook niet vrijblijvend.

Noordtij levert procesbegeleiding- zo kunnen de drie partners in het Woonakkoord elk optimaal hun eigen inbreng leveren. De eerste stap vond plaats in najaar 2014, met de oriëntatie op visies, wensen en belangen. In de eerste maanden van 2015 staat de afstemming op de afzonderlijke onderdelen op de agenda. Die gaan zowel over huren en het woningbestand als over nauw verweven onderwerpen als leefbaarheid, participatie en het voorzieningenniveau.

Terug naar overzicht