Subnavigatie

Lokale Energie Werkconferentie

Een inspirerende dag met presentaties van uiteenlopende lokale energie-initiatieven, van stadswijken, van dorpen en vanuit gemeente-perspectief. Plús een preview over de rollen die de gemeente kan nemen. Het was een mooie werkconferentie daar in Drenthe, met Jaap Jepma als gespreksleider.

Uit de terugblik:

De rol van gemeenten
Na de pauze kregen de aanwezige gemeenteambtenaren een inkijk in hun mogelijke rollen. Ruud Schuurs gaf een preview in een handreiking die op 15 november officieel wordt gepresenteerd tijdens het evenement Hier opgewekt in Amersfoort. De vijf rollen zijn in te delen in de hoeveelheid ondersteuning en betrokkenheid van de gemeente, waarbij een ‘coachende’ rol onderaan en de rol ‘participant’ bovenaan de commitmentladder staan. Welke rol de gemeentes kiezen hangt af op welk punt het initiatief in het proces staat. Vanuit het publiek wordt het probleem vastgesteld dat gemeentes hier niet op zijn ingericht. Gemeentes en initiatieven moeten elkaars taal leren spreken en er is begrip nodig. De gemeente heeft bijvoorbeeld tijd nodig om alles zorgvuldig uit te zoeken. Een participerende rol vraagt ook om een vangnet binnen de eigen organisatie. “Maar misschien is er ambtelijke ongehoorzaamheid nodig”, concludeert Ruud.

Terug naar overzicht