Subnavigatie

Organisatie Nationale Parken

De Nationale Parken zijn een 'vervallen Rijkstaak'. Hoe moet het dan verder met deze parels van de Nederlandse natuur? Noordtij verkent in opdracht van NP Schiermonnikoog en NP Alde Feanen hun beider mogelijkheden voor de toekomst.

Eerder dit jaar maakte Noordtij het plan van aanpak voor de verkenning naar 'Een slagvaardig en toekomstgericht Nationaal Park', voor zowel NP Schiermonnikoog als NP Alde Feanen. De doelen, visie, wensen en toekomstige betrokkenheid van alle betrokkenen bij het reilen en zeilen van het Nationaal Park staat voorop tijdens het onderzoek. Noordtij zorgt voor een onafhankelijk proces dat gaat over de kansen voor de toekomst. Verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de organisatie en ook de oriëntatie op verdienmodellen zullen de revue passeren. Hier moeten keuzes in worden gemaakt. Met het resultaat kunnen de Nationale Parken de stap naar de uitvoering van hun toekomst maken.

Elk van de 20 Nationale Parken is een vrijwillig samenwerkingsverband van terreinbeheerders, overheden en belangenvertegenwoordigers van lokale organisaties, ondernemers en bewoners. In het Overlegorgaan stemmen zij op basis van consensus en gelijkwaardigheid gezamenlijk de belangen van het Nationaal Park af. Behalve bestuurlijke afstemming vindt in het Overlegorgaan ook overleg plaats over de uitvoering van de beheerstaken en over educatie, toerisme en onderzoek in het natuurgebied.

Terug naar overzicht