Subnavigatie

Visie op de Ondergrondse Infrastructuur

Ook onder de grond kent Nederland een flinke infrastructuur. De provinciale Visie Ondergrond zorgt daarbij voor een goede ruimtelijke ordening van deze ondergrond in relatie tot de bovengrond. Groningen gaat deze visie aanpassen vanwege actuele ontwikkelingen die de ondergrond raken. Begin december worden drie bijeenkomsten georganiseerd.

Ehhh... ondergrondse infrastructuur?! Klik voor een 2-minutenfilmpje :)

-       op 1 december voor de vertegenwoordigers van de gemeenten (milieu en RO);
-       op 3 december voor bedrijven en NGO’s;
-       en op 5 december voor de buurprovincies Friesland en Drenthe, het rijk en onze Duitse buuroverheden.

Naast de infrastructuur met leidingen en buizen gaat de visie ook over gaswinning, zoutwinning en ondergrondse CO2-opslag. Flink actuele materie dus. Jaap Jepma is gespreksleider en zorgt voor een goede informatieuitwisseling, gezamenlijk weging van belangen en (on)mogelijkheden en tenslotte sturing op resultaat. De bevindingen en wensen van de partijen vinden hun weerslag in een nota, die samen met de Koersnotitie op de ondergrond aan het provinciebestuur wordt voorgelegd voor besluitvorming.

Lees meer
Terug naar overzicht