Subnavigatie

Waddenland aan Zee in jaarboek

'Waddenland aan Zee' is opgenomen in het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2013. Mooi! Noordtij begeleidde de regiosessies in de Waddenprovincies om ideeën en draagvlak te verwerven voor dit ambitieuze advies van Atelier Fryslân.

De centrale vraag was hoe om te gaan met de zeer diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op de ruimtelijke inrichting en de landschappelijke kwaliteit. Dat leverde verrassende ideeën en inspirerende invalshoeken op. De bijdrage in het Jaarboek is een sprekend voorbeeld van 'Waddenland aan Zee': toeristische ontsluiting door in te grijpen op de kustlijn.

Het inmiddels beeïndigde Atelier Fryslân wilde met 'Waddenland aan Zee' de basis aanreiken voor een heldere visie op het Waddenland. Het advies is opgebouwd rond drie pijlers: klimaatverandering, demografische verschuivingen en het toegenomen besef van de cultuurhistorische waarde van de regio.
Samen met Atelier Fryslân heeft Noordtij de nacht voor de oplevering van het advies vast één van de ideeën uit het advies uitgeprobeerd- kamperen in een dobbe, een buitendijks afgegraven waterpoel. Een prachtige ervaring!

Terug naar overzicht