Subnavigatie

Aftrap AgroAgenda Noordelijk Nederland

Op vrijdag 24 januari 2014 vond de aftrap van de AgroAgenda plaats. Deelnemers waren circa 100 vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en belangenbehartigers uit Noord Nederland. Door de samenwerking binnen de AgroAgenda worden netwerken, expertise en icoonprojecten ontsloten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de agrifoodsector en de biobased economy in de drie noordelijke provincies.

Alle ingrediënten zijn aanwezig om van Noord-Nederland een Europese voorbeeldregio te maken op het gebied van de ‘Biobased Economy’. De sterke AgriFood-sector in combinatie met innovatieve bedrijvigheid in de chemie, biedt een veelheid aan mogelijkheden om met groene grondstoffen aan een duurzame toekomst voor zowel Noord-Nederland als de rest van de wereld te bouwen.

De aftrapbijeenkomst van de AgroAgenda was er op gericht om noordelijke partijen aan de AgroAgenda te verbinden en samenwerking aan innovatie te stimuleren. Verschillende grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben daar in 2013 al voor getekend. De ambities, projecten, kansen en ontwikkelingen rondom de AgroAgenda werden in korte interviews besproken met onder andere Rudy Rabbinge (voorzitter stuurgroep AgroAgenda), Eisse Luitjens (projectmanager Greenlincs),  Anne Jan Zwart (Ecostyle), Ton Stierhout (Nordwin College), Jaap Verhulst (ministerie EZ), Reinder Hoekstra (Milieufederatie Drenthe), Hans Hoekman (Avebe) en John Vernooij (Omrin).

Daarna werden tijdens een interactief programmma met de deelnemers aan de bijeenkomst onderwerpen als strategische keuzes, scorende projecten, innovatieve uitdagingen en actieve netwerkdeelname belicht.

 

Terug naar overzicht