Subnavigatie

Strategische communicatie voor Fryslân foar de Wyn

Fryslân foar de Wyn is een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi. Drie heel verschillende organisaties die samen via een zorgvuldig proces een inventarisatie maken van windenergie-initiatieven met draagvlak. Noordtij adviseert over de strategische communicatie.

De geschiedenis van windenergie in Friesland is roerig. In Fryslân foar de Wyn trekken partijen met verschillende belangen samen op. "De kunst was – en is – om bruggen te bouwen tussen de onderlinge verschillen".
De Provincie Fryslân steunt het initiatief politiek en financieel. De urgentie is dan ook groot: het Rijk eist dat de Provincie Fryslân dit jaar een plan inlevert dat ruimte biedt aan 530,5 MW opgesteld vermogen, terwijl er nu 160 MW staat. Fryslân foar de Wyn wil een plan opstellen voor wind-op-land, met maatwerk voor de bevolking, voor natuur, landschap en milieu en voor Friese windondernemers.

Terug naar overzicht