Subnavigatie

Noordtij kennispartner Omgevingsdesk

Li en van Wieringen, advocaten en fiscaal specialisten in ondermeer omgevingsrecht, hebben Noordtij als kennispartner gevraagd voor de Omgevingsdesk.

De Omgevingsdesk: "Onze omgeving ontwikkelt en vernieuwt voortdurend. Omgevings Desk geeft expertise aan bedrijven, besturen en burgers. Op elk terrein van algemeen bestuursrecht voor de inrichting van onze omgeving.
In samenwerking met onze kennispartners worden juridische projecten van ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, openbare orde en (brand)veiligheid uitgewerkt. Gespecialiseerde adviseurs richten zich op de verschillende verplichtingen, die door de overheid aan alle betrokkenen worden opgelegd."

Binnenkort gaan we meer inhoud geven aan onze samenwerking. Een gedeelde visie op de aanpak van gebiedsontwikkeling -open en zorgvuldig, met oog voor belangen en noodzaak- legt de basis onder ons kennispartnerschap. Andere kennispartners in de Omgevingsdesk zijn natuurlijk Li en van Wieringen zelf en daarnaast Patres omgevingsrecht, Credion financiering, TEAM 4 architectuur en Havenland planontwikkeling en lobby.

Terug naar overzicht