Subnavigatie

Ontwikkelplan voor toekomst van Nationaal Park

De Nationale Parken in Nederland zijn een 'vervallen rijkstaak'. De parken zijn nu zelf verantwoordelijk voor hun voortbestaan. In NP De Alde Feanen hebben de bestuurlijke partners in het Overlegorgaan het initiatief genomen een Ontwikkelplan te maken. Hierin worden de kansen en contouren voor ontwikkeling voor de komende jaren verkend en de kaders voor samenwerking vastgesteld.

Het Ontwikkelplan is een samenwerking tussen de drie betrokken gemeenten, het waterschap en de beherende natuurorganisatie, It Fryske Gea. Het plan wordt zorgvuldig afgestemd met de belangenbehartigers in het Overlegorgaan -in de Alde Feanen zijn dat 10 organisaties. De toeristisch-recreatieve koers voor NP De Alde Feanen wordt samen met het ETFI (European Tourism Futures Institute) en ondernemers geformuleerd. Noordtij zorgt voor de projectleiding.

In 2013 onderzocht Noordtij de gewenste overlegstructuur voor NP De Alde Feanen en NP Schiermonnikoog (zie ons Nieuwsarchief). De Nederlandse Nationale Parken zijn geen zelfstandige organisaties, maar een status (Nationaal Park) waar de betrokken partijen hun belangen en uitvoering afstemmen in een Overlegorgaan. De Provincie Fryslân hecht grote waarde aan de beide Nationale Parken en ondersteunt de Overlegorganen, die nu zelf hun toekomstige koers inclusief bijhorende financiering uitstippelen.

Terug naar overzicht