Subnavigatie

Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2013

Gedeputeerde Anita Andriesen heeft zich met hart en ziel ingezet voor ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Zij was de drijvende kracht achter het Streekplan, waarin is vastgelegd dat kwaliteit het leidend principe is voor ruimtelijke ontwikkeling in deze noordelijke provincie. Noordtij begeleidde indertijd de inspraakbijeenkomsten voor het Streekplan, met zo'n 1000 deelnemers. Anita Andriesen was een zeer geliefd bestuurder. Dit jaar wordt de Anita Andriesen Prijs* voor de tweede maal uitgereikt.

Noordtij ondersteunt net als twee jaar geleden de organisatie rondom de AA-prijs. Stichting Ark voert dit namens de provincie Fryslân uit. Wij verzorgen het publiciteitsprogramma, regelen de jurybijeenkomsten en ondersteunen bij het schrijven van het juryrapport; daarnaast zetten we in op de positionering van de AA-prijs. De prijsuitreiking vindt in het najaar plaats. Eerder coördineerde Noordtij een aantal malen de Nacht van de Architectuur in opdracht van Ark Fryslân.

De jury bestaat dit maal uit Hilde Blank (BVR), Annelies van de Goot (Noorderbreedte), Claudy Jongstra (kunstenaar), Erik Luiten (Rijksadviseur voor Water en Landschap), Haije Talsma (wethouder Ferwerderadiel) en Niek Vedonk (stedebouwkundig supervisor/ stadsbouwmeester).

*De Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit is ingesteld om goede voorbeelden van ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit uit te dragen richting een groot publiek. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt in afwisseling met de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving. De Anita Andriesen Prijs is een oeuvreprijs, waaraan een ieder kan deelnemen die in de afgelopen vijf jaar gedurende een langere periode een bijdrage heeft geleverd aan ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. De inzendingen worden beoordeeld door een jury, die uit 5 tot 7 personen bestaat.

Terug naar overzicht