Subnavigatie

Fryslân foar de Wyn

Op de Noordtij-agenda staan twaalf bijeenkomsten over windenergie. Wel of geen windmolens, en op welke plek dan, is een gevoelige discussie in Fryslân. Tegelijk ligt er een opdracht vanuit het Rijk om 530,5 megawatts te realiseren. Fryslân foar de Wyn is het initiatief van drie organisaties die samen, vanuit verschillende belangen maar met een gedeelde visie, de kleinschalige wind-initiatieven in de provincie hebben geïnventariseerd.

De volgende stap bestaat uit twaalf informatie-avonden. Telkens op een andere plek, om met omwonende, initiatiefnemers en belangstellenden van gedachte te wisselen over de verzamelde plannen voor die omgeving

"Kern van de nieuwe aanpak is: binnen transparante en vooraf helder gecommuniceerde kaders wil Fryslân foar de Wyn (Friese Milieu Federatie, Comité Hou Fryslân Moai en Platform Duurzaam Fryslân) dat alle wind­initiatiefnemers de kans krijgen hun plan(nen) op tafel te leggen. De bevolking wordt vanaf het begin over alles geïnformeerd en kan meedenken en meepraten. Alle plannen worden voorgelegd aan gemeenten en aan de bevolking, niet voor rituele inspraak, maar om werkelijk naar elkaar te luisteren. Een selecte, maar gezaghebbende groep van onafhankelijk deskundigen destilleert uit de beste plannen drie provinciebrede scenario’s. Die scenario’s worden aan de provincie voorgelegd voor verdere besluitvorming. Als het lukt, heeft Fryslân ook landelijk iets bijzonders gepresteerd.  Fryslân legt immers niet alleen ruimtelijke reserveringen vast, maar heeft voor die reserveringen ook nog eens projecten met draagvlak bij de Friese bevolking, bij Friese natuur- en milieuorganisaties en bij Friese windondernemers".

Jaap Jepma is onafhankelijk gespreksleider.

 

Terug naar overzicht